Pravila nagradnog natječaja "Životinjsko carstvo – Digitalni album"

Članak 1.

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Životinjsko carstvo – Digitalni album” je KRAŠ prehrambena industrija d.d., Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 94989605030, u daljnjem tekstu Organizator. Natječaj se priređuje u cilju promidžbe proizvoda i usluga Organizatora.

Članak 2.

Nagradni natječaj se održava u razdoblju od 22.09.2016. do 31.12.2024.

Članak 3.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na stranicama https://digitalni-album.igraoni.ca

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Makedonije, Kosova, Malte, Češke, Slovačke i Kanade.

Za maloljetnu osobu Suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati. Maloljetnici se mogu natjecati u nagradnom natječaju ukoliko imaju izričitu suglasnost roditelja ili skrbnika.

Prema zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnika i preuzimaju.

Članak 5.

Za sudjelovanje u popunjavanju digitalnog albuma Životinjskog carstva potrebno je napraviti korisnički račun na www.igraoni.ca. Ako već imate korisnički račun, u aplikaciju Digitalnog albuma se možete prijaviti s istim.

Za svaki upisani kod sa sličice čokoladice Životinjskog carstva, Životinjskog carstva junior i omotnog papira čokoladne lizalice Lizli korisnik dobiva 2 (dvije) iste sličice – npr. dvije sličice Kolumbijskog udava. Sličice koje se dobivaju prilikom unosa koda su nasumično izabrane. Sve duple sličice se mogu razmjenjivati s ostalim igračima u aplikaciji «Digitalni album».

Igranjem kviza znanja sudionik može osvojiti sličice. Za svaki točan odgovor sudionik dobiva 2 iste sličice. Maksimalni broj sličica koje se mogu osvojiti igranjem kviza je 20.

Da bi se popunio cijeli digitalni album, potrebno je skupiti svih 250 različitih sličica. Za svaki popunjeni album, korisnik dobiva 1 zlatnik. S preostalim duplim sličicama sudionik može popunjavati novi album i tako popuniti više albuma. Zlatnici se mogu zamijeniti za nagrade koje se mogu pronaći u aplikaciji.

Za svaki neiskorišteni kod iz aplikacije "Najveći album na svijetu" sudionik će dobiti 2 iste sličice u aplikaciji "Digitalni album".

Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira u slučajevima iz čl. 6. i čl. 8. ovih Pravila koristeći njegove kontaktne podatke. U slučaju nedostupnosti zbog netočnosti podataka ili u nemogućnosti uspostavljanja kontakta ukoliko su podaci točni, postupit će se u smislu odredbe čl. 5 stavka 4. i čl. 7. ovih Pravila.

Članak 6.

Sudionici koji sudjeluju u promotivnom nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 7.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitniku, osim obveza iz članka 8. stavka 1. ovog Ugovora, sve do brisanja osobnih podataka.

Članak 8.

Organizator se obvezuje na zaštitu osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja, sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Organizator se obvezuje obrađivati samo nužne osobne podatke sudionika, potrebne u svrhu provedbe nagradnog natječaja.

Privolu za obradu osobnih podatka sudionik u nagradnom natječaju moći će dati prilikom prijave na korisnički račun na www.igraoni.ca i to označavanjem za to predviđenog polja.

Sudionik ima pravo u svako doba povući privolu iz prethodnog stavka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka.

Osobni podaci sudionika nagradnog natječaja čuvaju se 1 godinu nakon završetka nagradnog natječaja, nakon čega ih se Organizator obvezuje brisati.

Članak 9.

Organizator zadržava pravo prekida natječaja, u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, odnosno koji prema zakoni predstavljaju višu silu, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 10.

Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 11.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

Copyright © Kraš. All rights reserved