Všeobecné smluvní podmínky pro sbírání odměn “Království zvířat - digitální album”

Článek 1

Sbírání odměn „Království zvířat – digitální album“ je provozováno společností Kraš Food Industry Plc, Ravnice 48, 10 000 Záhřeb, Chorvatsko, osobní identifikační číslo (OIB): 94989605030 (nadále označován jako “Provozovatel”). Sbírání odměn je nastaveno tak, aby propagovalo produkty a služby Provozovatele.

Článek 2

Sbírání odměn začíná 22. září 2016. a končí 31. prosince 2024.

Článek 3

Všeobecné smluvní podmínky Sbírání odměn jsou zveřejněny na webové stránce https://digitalni-album.igraoni.ca

Článek 4

Sbírání odměn je otevřeno každé fyzické osobě, která má bydliště v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Černé Hoře, Slovinsku, Makedonii, Kosovu, Maltě, České republice, Slovensku a Kanadě.

U nezletilých se souhlas získává písemně od rodiče nebo zákonného zástupce. Nezletilí mohou vstoupit do Sbírání odměn, pokud obdrží výslovný souhlas svých rodičů nebo zákonných zástupců.

Podle zákona mohou být nezletilí vítězi a přijmout cenu podle požadavků zákona. Pokud dojde k přijetí ceny zákonnými zástupci nezletilého vítěze, bude tímto vyjádřený jejich souhlas se smluvními podmínkami a přijmou je za nezletilé.

Článek 5

Abyste se mohli podílet na vyplňování digitálního alba Království zvířat, je třeba vytvořit uživatelský účet na adrese http://www.igraoni.ca. Pokud máte uživatelský účet, můžete se do aplikace přihlásit pomocí aplikace.

Za každý kód zadaný z obrázků s nálepkami v tabulkách čokolád Království zvířat a Království zvířat Junior a z obalů Lizli čokoládové lízátko získává účastník jako odměnu 2 (dvě) dvojice stejného obrázku, např. dva obrázky kolumbijské hroznýše královského. Obrázky obdržené při zadávání kódu jsou náhodně vybrány. Jakoukoliv dvojici lze vyměnit s jinými hráči v aplikaci Digitální album.

Účastník může vyhrát obrázky hraním znalostního kvízu. Za každou správnou odpověď získá účastník dvě dvojice. Maximální počet obrázků, které mohou být získány při hraní kvízu, je 20.

Aby bylo možné kompletně vyplnit Digitální album, je potřeba nasbírat 250 různých obrázků. Za každé vyplněné album získá účastník jednu zlatou minci. Se zbývající dvojicí může účastník naplnit nové album, a tím vyplnit několik alb. Zlaté mince mohou být vyměněny za ceny, které lze nalézt v aplikaci.

Za každý nepoužívaný kód z aplikace "Největší album na světě" získá účastník dvě dvojice v aplikaci "Digitální album".

Účastník souhlasí s tím, aby byl kontaktován Provozovatelem v případech stanovených v článcích 6 a 8 těchto pravidel, a to prostřednictvím kontaktních údajů. Není-li možné kontaktovat účastníka kvůli nepřesným kontaktním údajům, nebo pokud není možné jej kontaktovat v případě, i když jsou kontaktní údaje přesné, přijmou se kroky uvedené v článcích 6 a 8.

Článek 6

Účastníci, kteří se účastní této propagační soutěže, nemohou žádat o další ceny nebo ceny ve větších množstvích, než je uvedeno v těchto Podmínkách. Ceny nelze vyměňovat za peníze, jiné produkty nebo služby.

Článek 7

Po obdržení ceny všechny závazky Provozovatele k vítězi zaniknou, s výjimkou povinností uvedených v článku 8.1 vymazat osobní údaje.

Článek 8

Provozovatel chrání osobní údaje o účastnících Sbírání odměn podle zákona o provádění obecných nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Provozovatel zpracuje veškeré osobní údaje účastníků, které jsou nezbytné pro organizaci předání cen.

Při přihlašování k účtu na adrese www.igraoni.ca může účastník souhlasit se zpracováním osobních údajů zaškrtnutím příslušného políčka.

Účastník má právo kdykoli odvolat souhlas podle 8.3 a požádat o okamžité ukončení zpracování svých údajů.

Osobní údaje účastníků soutěže při Sbírání odměn jsou uchovány po dobu jednoho roku od předání cen, po jejímž uplynutí Provozovatel data vymaže.

Článek 9

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Sbírání odměn v případě okolností, které jsou mimo kontrolu Provozovatel; kterým Provozovatel nemůže zabránit, zastavit je nebo se jim vyhnout; nebo které jsou ze zákona zapříčiněny vyšší mocí, kdy je provozovatel osvobozen vůči účastníkům od závazků, které mohou vzniknout.

Článek 10

Účastník v propagačním Sbírání odměn akceptuje práva a povinnosti uvedená v těchto Podmínkách. Provozovatel si vyhrazuje právo pozměnit tyto Smluvní podmínky, o čemž budou všichni účastníci včas informováni.

Článek 11

Veškeré spory mezi Provozovatelem a Účastníkem tohoto Sbírání odměn spadají do působnosti obchodního soudu v Záhřebu.

Copyright © Kraš. All rights reserved