Pravila nagradnog takmičenja "Životinjsko carstvo — Digitalni album"

Član 1.

Organizator nagradnog takmičenja pod nazivom „Životinjsko carstvo – Digitalni album” je Kraš prehrambena industrija d. d., Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 94989605030, u daljem tekstu Organizator. Takmičenje se priređuje s ciljem reklamiranja proizvoda i usluga Organizatora.

Član 2.

Nagradno takmičenje se održava u periodu od 22.09.2016. do 31.12.2024.

Član 3.

Pravila nagradnog takmičenja biće objavljena na stranicama: https://digitalni-album.igraoni.ca

Član 4.

Pravo učestvovanja u takmičenju imaju sva fizička lica koja su državljani Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Makedonije, Kosova, Malte, Češke, Slovačke i Kanade.

Za maloletnu osobu Saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlašćena da se stara o njoj. Maloletnici se mogu takmičiti u nagradnom takmičenju ukoliko imaju izričitu saglasnost roditelja ili staraoca.

Prema zakonu, maloletnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uslovima, tj. ukoliko su staraoci maloletnog dobitnika prihvatili nagradu, time su izrazili saglasnost s ovim Pravilima, pa je u ime maloletnika i preuzimaju.

Član 5.

Za učestvovanje u popunjavanju digitalnog albuma Životinjskog carstva potrebno je napraviti korisnički nalog na www.igraoni.ca. Ako već imate korisnički nalog, u aplikaciji Digitalnog albuma se možete prijaviti sa istim.

Za svaki upisani kod sa sličice čokoladice Životinjskog carstva, Životinjskog carstva junior i omotnog papira čokoladne lizalice Lizli korisnik dobija 2 (dve) iste sličice – npr. dve sličice Kolumbijskog udava. Sličice koje se dobijaju prilikom unosa koda nasumično su izabrane. Sve duple sličice se mogu razmenjivati s ostalim igračima u aplikaciji „Digitalni album”.

Igranjem kviza znanja učesnik može osvojiti sličice. Za svaki tačan odgovor učesnik dobija 2 iste sličice. Maksimalni broj sličica koje se mogu osvojiti igranjem kviza je 20.

Da bi se popunio ceo digitalni album, potrebno je sakupiti svih 250 različitih sličica. Za svaki popunjeni album korisnik dobija 1 zlatnik. Preostalim duplim sličicama korisnik može popunjavati novi album i tako popuniti više albuma. Zlatnici se mogu zameniti za nagrade koje se mogu pronaći u aplikaciji.

Za svaki neiskorišćeni kod iz aplikacije „Najveći album na svetu” korisnik će dobiti 2 iste sličice u aplikaciji „Digitalni album”.

Učesnik je saglasan da Organizator kontaktira s njim u slučajevima iz čl. 6. i čl. 8. ovih Pravila, koristeći njegove kontaktne podatke. U slučaju nedostupnosti zbog netačnosti podataka ili u nemogućnosti uspostavljanja kontakta ukoliko su podaci tačni, postupiće se u skladu s odredbom čl. 5 stava 4. i čl. 7. ovih Pravila.

Član 6.

Učesnici koji učestvuju u promotivnom nagradnom takmičenju nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Član 7.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora nagradnog takmičenja prema učesniku, osim obaveza iz člana 8. stava 1. ovog Ugovora, sve do brisanja ličnih podataka.

Član 8.

Organizator se obavezuje obrađivati samo neophodne lične podatke korisnika, potrebne u svrhu sprovođenje nagradnog takmičenja.

Saglasnost za obraduličnih podatka učesnik u nagradnom takmičenji moći će dati prilikom prijave na korisnički račun na www.igraoni.ca i to označavanjem za to predviđenog polja.

Učesnik ima pravo u svako doba povući saglasnost iz prethodnog stavka i zatražiti prestanak dalje obrade njegovih podataka.

Lični podaci sudionika nagradnog takmičenja čuvaju se 1 godinu nakon završetka nagradnog takmičenja, nakon čega se Organizator obavezuje da će ih brisati.

Član 9.

Organizator zadržava pravo prekida takmičenja u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, odnosno koje prema zakonu predstavljaju višu silu, u kom slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obaveza prema učesnicima.

Član 10.

Učesnik koji učestvuje u promotivnom nagradnom takmičenju prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Organizator zadržava pravo promene ovih Pravila, a o tome će svi učesnici biti blagovremeno obavešteni.

Član 11.

U slučaju spora između organizatora i učesnika ovog nagradnog takmičenja, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

Copyright © Kraš. All rights reserved