Pravila nagradnega natečaja "Životinjsko carstvo (Kraljestvo živali) – Digitalni album"

1. člen

Organizator nagradnega natečaja z imenom «Životinjsko carstvo (Kraljestvo živali) – Digitalni album» je Kraš, prehrambna industrija d.d., Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvaška, OIŠ: 94989605030, v nadaljnjem besedilu: Organizator. Cilj natečaja je promoviranje izdelkov in storitev Organizatorja.

2. člen

Nagradni natečaj poteka v času od 22.09.2016. do 31.12.2024.

3. člen

Pravila nagradnega natečaja bodo objavljena na spletni strani https://digitalni-album.igraoni.ca

4. člen

Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe, ki so državljani Republike Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Slovenije, Makedonije, Kosova, Malte, Češke, Slovaške in Kanade.

Za mladoletne osebe je potrebno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. Mladoletniki lahko sodelujejo v natečaju, če imajo za to izrecno soglasje staršev ali skrbnikov.

Mladoletne osebe so lahko dobitniki in prejemniki nagrad v skladu z zakonsko predpisanimi pogoji, če se starši ali skrbniki mladoletne osebe strinjajo s temi pravili in tudi v njegovem imenu prevzamejo nagrado.

Člen 5.

Za sodelovanje v izpolnjevanju digitalnega albuma Životinjskog carstva (Živalskega kraljestva) je potrebno odpreti uporabniški račun na www.igraoni.ca. Če že imate uporabniški račun, potem se lahko z njim prijavite v aplikacijo "Digitalni album".

Za vsako vpisano kodo s čokoladice Životinjsko carstvo, Životinjsko carstvo junior in ovojnega papirja čokoladne lizike Lizli uporabnik dobi 2 (dve) isti sličici – npr. dve sličici Kolumbijskega udava. Sličice, ki jih dobite pri vnosu kode, so izbrane slučajno. Vse podvojene sličice lahko menjate z ostalimi igralci v aplikaciji "Digitalni album".

Da bi napolnili celotni digitalni album je potrebno zbrati vseh 250 različnih sličic. Za vsak poln album pridobi uporabnik 1 zlatnik. S preostalimi dvojnimi sličicami lahko uporabnik napolni nov album in tako napolni več albumov. Zlatniki se lahko zamenjajo za nagrade, ki jih lahko najdete v aplikaciji.

Z igranjem kviza znanja lahko uporabnik osvoji sličice. Za vsak točen odgovor uporabnik dobi 2 isti sličici. Maksimalno število sličic, ki jih lahko osvojite z igranjem kviza, je 20.

Za vsako neizkoriščeno kodo iz aplikacije "Največji album na svetu" uporabnik dobi 2 isti sličici v aplikaciji "Digitalni album".

Udeleženec se strinja, da ga Organizator kontaktira v primerih iz 6. in 8. člena teh pravil in pri tem uporabi njegove kontaktne podatke. V primeru nedostopnosti zaradi netočnih podatkov ali v primeru nezmožnosti vzpostavitve kontakta, če so postopki točni, se bo ravnalo v smislu odredb čl. 5 odstavak 4. i čl. 7. teh pravil.

Člen 6.

Udeleženci, ki sodelujejo v promocijskem nagradnem natečaju, nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali večje količine nagrad od tistih, navedenih v teh pravilih. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve.

7. člen

S prevzemom nagrade prenehajo vse obveznosti Organizatorja nagradnega natečaja do dobitnika, razen obveza iz prvega odstavka 8. člena teh pravil, vse do izbrisa osebnih podatkov.

8. člen

Organizator se zavezuje, da bo varoval osebne podatke udeležencev nagradne igre v skladu z Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varovanju podatkov.

Organizator se zavezuje, da bo obdelal le nujno potrebne osebne podatke udeleženca, ki so potrebni za izvedbo nagradne igre.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov bo udeleženec nagradnega natečaja lahko oddal ob prijavi v uporabniški račun na www.igraoni.ca, v prav za to označena polja.

Udeleženec ima pravico kadarkoli umakniti privolitev iz prejšnjega odstavka in zahtevati prenehanje nadaljnje obdelave njegovih podatkov.

Osebni podatki udeleženca se hranijo 1 leto po koncu natečaja, po katerem je organizator dolžan izbrisati vse podatke.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico odpovedati natečaj, v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren ali jih ne more preprečiti, odstraniti ali se izogniti, oziroma po zakonu pomenijo višjo silo. V tem primeru se sprostijo vse eventuelno nastale obveznosti do udeležencev.

10. člen

Udeleženec, ki sodeluje pri promocijskem nagradnem natečaju, sprejema pravice in obveznosti teh pravil.

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

11. člen

Če nastane spor med Organizatorjem in udeleženci v tem nagradnem natečaju, je pristojno Gospodarsko sodišče v Zagrebu.

Copyright © Kraš. All rights reserved